Skip to main content

2017-2022
Onderzoek van promovendus en collega Nina Vollbehr: Werkt yoga bij jonge vrouwen met een depressie?

Na een opleiding tot sociaal pedagogisch werker, studeerde ik in 2015 af als ervaringsdeskundige in de zorg.

Laurayoga

Foto: Daisy te Nijenhuis

Vlak na mijn afstuderen kwam ik bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie (Lentis) te werken.

Collega en promovendus Nina Vollbehr vroeg of ik vanuit mijn positie als ervaringsdeskundige wilde meedenken gedurende het onderzoek. Nina onderzoekt het effect van yoga op jonge vrouwen met een depressie. Ik was onmiddellijk enthousiast over de aard van het onderzoek. Zelf worstel ik vanaf mijn twaalfde levensjaar met terugkerende depressies en yoga heeft mij ontzettend geholpen in de moeilijke, maar juist ook in de mooie periodes. Jezelf erheen slepen is soms een enorme uitdaging, zeker gedurende een depressie, maar wat het oplevert is de worsteling dubbel en dwars waard. Ik ervoer en ervaar (ik doe nog steeds twee keer per week aan yoga), tijdens en na zo’n sessie, meer rust in mijn hoofd. En die rust helpt om de dingen weer van een afstandje te bekijken, ze in perspectief te zien.

Mijn rol binnen het project is om met een kritische blik naar de communicatie te kijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bieden van ondersteunen bij de ontwikkeling van de informatie pakketjes en de online module voor de deelnemers aan het onderzoek. Wanneer je depressief bent is het lezen van lange stukken vaak een enorme opgave. Verder ligt de nadruk op het vermijden van vaktermen, het in praktijk brengen van een warme en betrokken manier van communicatie en het realiseren van een onderzoek waarbij ervaringsdeskundigheid en transparantie ingebed is.

Voor meer informatie over dit innovatieve onderzoek verwijs ik je graag naar de website: www.yogabijdepressie.nl/over-het-onderzoek/